Wat is ritueel misbruik?

“Neem geen deel aan de dingen die in het duister gebeuren, maar stel ze aan de kaak, want het is schandelijk te noemen, wat zij in het geheim doen. Maar als het door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag en zal het duidelijk zijn voor iedereen. Want alles wat aan de dag komt, is licht.” (naar Efeze 5:11)

Wat gebeurt er?
Fragmenten uit het verhaal van een overlevende
Gevolgen
Deelpersoonlijkheden (alters)
Het geestelijke aspect
Demonen
Christelijke visie

Ritueel misbruik is een zeer sadistische vorm van mishandeling van kinderen, adolescenten en volwassenen, bestaande uit systematische lichamelijke, seksuele en psychologische mishandeling waarbij gebruik gemaakt wordt van rituelen.

Deze rituelen hoeven niet persé satanisch te zijn, maar de meeste overlevenden zeggen dat ze ritueel misbruikt zijn als onderdeel van satansaanbidding met als doel hen te indoctrineren met satanische ideeën en praktijken. Ritueel misbruik kan ook plaatsvinden in andere sadistische sekten of groeperingen.

Ik wil benadrukken dat ritueel misbruik vaak samengaat met andere vormen van mishandeling. Mensen die ritueel misbruikt zijn, hebben vaak ook te maken gehad met incest, ander seksueel misbruik, mishandeling en verwaarlozing, bijvoorbeeld in de thuissituatie.

Wat gebeurt er?

Waarschuwing: als je een overlevende bent van ritueel misbruik zal de nu volgende informatie zeer waarschijnlijk triggers bevatten. Wees voorzichtig!

Ik heb lang nagedacht of ik deze informatie wel of niet wilde weergeven, maar ik heb toch besloten om het wèl te doen, omdat ik graag wil dat deze dingen aan het licht komen en dan is het belangrijk het bij de naam te noemen en er openheid over te geven zodat het bespreekbaar wordt. En vooral hoop ik dat overlevenden zo een stuk herkenning en erkenning vinden voor wat hen is aangedaan.

Klik hier om naar een overzicht te gaan van door overlevenden veel genoemde gebeurtenissen en kenmerken.

Er zijn mensen die deze dingen bizar en te extreem noemen en om die reden niet willen geloven dat deze dingen gebeuren. Dat doet geen recht aan overlevenden. Het is belangrijk dat de waarheid over deze dingen naar buiten komt en dat we beseffen dat mensen tot zulk kwaad in staat zijn. Alleen dan kunnen we overlevenden recht doen en kinderen beschermen

* Klik hier om terug te gaan naar het begin van de pagina

Fragmenten uit het verhaal van een overlevende.

Ik moet drinken. Ik huil, want ik wil niet. Hij wordt heel boos, want ik mag niet huilen. “Het moet,” zegt hij. Ik krijg heel erg op m’n kop en dan doet ie m’n mond open en zegt dat het moet. Ik kan het niet doorslikken en moet spugen. Nou wordt hij nog bozer, want ik mag niet spugen. “Het moet!” schreeuwt hij. Als ik het heb doorgeslikt gaat hij weer weg. Ik wil het niet, maar ze zeggen het moet hè?

Mama, mama, waar ben je nou? Het doet zo’n pijn! Mama help me nou.

Als een kleine bal rol ik me op en kruip in een hoek. De duisternis hangt om mij heen en drukt zwaar op me. Ik hoor ze lachen. Gemeen lachen ze, als monters.
© 2000 juniper art

Gevolgen

Wat zijn de mogelijke gevolgen van het meemaken van deze levensbedreigende gebeurtenissen?

Het zal duidelijk zijn dat ritueel misbruik zeer ernstige gevolgen heeft. Ik wil hier een overzicht geven van mogelijke gevolgen.

 • Extreme en overweldigende angst en paniek
 • Ernstige posttraumatische stress stoornis; dat uit zich in o.a. de volgende symptomen:
  – Herbelevingen; de traumatische ervaringen worden opnieuw beleefd alsof ze op dat moment plaatsvinden
  – Angst en paniekaanvallen
  – Nachtmerries en flashbacks
  – Gevoelloosheid; verdoofd zijn
  – Geheugenverlies (Amnesie)
  – Lichaamsherinneringen
  – Slaapstoornissen
  – Eetstoornissen
  – Overmatige waakzaamheid
  – Buitensporige schrikreacties
  – Agressie t.o.v. jezelf en anderen
  – Depressie
  – Lichamelijke klachten, zoals verlamming van ledematen, gevoelloosheid in delen van het lichaam, hoofdpijn en andere spanningspijnen, onverklaarbare buikpijn
  – Automutilatie (zelfbeschadiging)
  – Suïcidaal gedrag
  – Seksuele problemen
  – Woede en vijandigheid
  – Zelfdestructief gedrag en vatbaarheid voor ongelukken
  – Wantrouwen
  – Isolement, vervreemding, diepe eenzaamheid
  – Depersonalisatie (vervreemding van zichzelf)
  – Derealisatie (vervreemding van de omgeving)
  – Apathie
  – Niet in staat zijn je emoties te voelen of te uiten
  – Extreme schuld- en schaamtegevoelens
 • DIS (Dissociatieve IdentiteitsStoornis – voorheen MPS)
 • Andere dissociatieve stoornissen, zoals dissociatieve amnesie (geheugenverlies) en depersonalisatie (vervreemding van jezelf)
 • Survivor guilt (een intens schuldgevoel over het feit zelf deze dingen te hebben overleefd, terwijl dat bij anderen niet het geval was)
 • Overweldigende intense innerlijke pijn en boosheid, die op zichzelf afgereageerd wordt d.m.v. zelfbeschadiging (bijv. snijden, krabben, branden) of op anderen (bijv. door mishandeling van andere mensen of dieren)
 • Doodsdrang; pogingen zichzelf van het leven te beroven

Specifieke gevolgen kunnen zijn:

 • Angst voor (of obsessie met) bepaalde kleuren, zoals zwart, rood en paars
 • Angst voor bepaalde voorwerpen of symbolen, zoals een kruis of een davidsster
 • Angst voor de kerk of de bijbel
 • Angst voor (of obsessie met) bloed
 • Angst voor bepaald voedsel, zoals rood vlees, tomaten, rode dranken e.d.
 • Angst voor kleine ruimtes
 • Extreme angst voor de politie
 • Angst voor Jezus en weerstand tegen God
 • Angst voor baby’tjes

* Klik hier om terug te gaan naar het begin

Deelpersoonlijkheden (alters)

Ik wil hier alvast even kort ingaan op wat deelpersoonlijkheden zijn.

Deelpersoonlijkheden zijn onderdeel van de persoonlijkheid zelf, die ontstaan onder druk van de enorme traumatische ervaringen en de daarmee gepaard gaande verwaarlozing. Deze delen kunnen al ontstaan voor de geboorte, door trauma opgelopen in de baarmoeder door mishandeling. In feite ontwikkelt de persoon zich nooit tot één omdat de traumatische ervaringen al plaatsvinden ver voordat de eigen identiteit, het ik-gevoel, van het kind tot ontwikkeling komt. Slachtoffers van ritueel misbruik weten veelal dus niet anders dan dat ze leven met een heleboel deelpersoonlijkheden en zullen zichzelf ook vaak met ‘wij’ aanduiden. Heel belangrijk om te onthouden is dat deze delen bij de persoon horen, zich dus van binnenuit ontwikkelen.
Dissociatie en afsplitsing van deelpersoonlijkheden wordt de belangrijkste manier van omgaan met elke andere situatie in het leven van het slachtoffer, dus kunnen er gedurende het leven van een slachtoffer nog deelpersoonlijkheden bijkomen.
De verschillende delen hebben een eigen functie binnen het systeem. En er kunnen ook verschillende systemen van deelpersoonlijkheden zijn met in ieder weer een heleboel delen.


Naast alle deelpersoonlijkheden die spontaan ontstaan door extreem trauma, bedienen satanische sektes zich ook van allerlei methoden om bewust deelpersoonlijkheden te creëren voor hun doeleinden. Dat kunnen bijvoorbeeld delen zijn die geprogrammeerd zijn tot bepaalde taken in de sekte. Het creëren van deze delen kan onder andere gebeuren door martelingen met electroshocks, ‘spinning torture’ (onder extreme snelheid ronddraaien van het slachtoffer zodat er een andere bewustzijnstoestand optreedt), op andere manieren martelen en pijn toedienen bij het slachtoffer, door intensieve training voor de bepaalde taak in de sekte, (bijv. slachtoffers die van jongs af aan getraind worden in het ritueel moorden), etc. Geprogrammeerde delen weten dus niet anders dan het leven in de sekte.

Je kunt meer lezen over deelpersoonlijkheden op de pagina’s DIS en Traumaverwerking.

Klik hier om terug te gaan naar het begin

Het geestelijke aspect

Ritueel misbruik vindt meestal plaats vanuit een bepaalde ideologie. Daders willen hun slachtoffers hiermee indoctrineren. De meeste overlevenden vertellen over ritueel misbruik binnen een satanische sekte, maar er zijn ook andere groeperingen waarbinnen volwassenen en kinderen ritueel misbruikt worden.

Hier wil ik verder ingaan op het geestelijke aspect van satanisch ritueel misbruik.

Waarschuwing: de nu volgende informatie kan triggers bevatten.

Slachtoffers worden vaak van kleins af aan geïndoctrineerd met satanische ideeën. Zo worden goed en kwaad omgedraaid: goed is slecht en slecht is goed. En er wordt geleerd dat satan god is en dat de God van de bijbel zwak is en dat satan Jezus heeft verslagen, door Hem te laten sterven aan een kruis en dat Hij nu dood is. Satanisten geloven dat satan alle macht heeft en dat zij ook macht of gunsten van satan kunnen krijgen als ze bepaalde dingen doen, zoals het brengen van offers en het uitvoeren van rituelen.
Verder worden veel dingen uit de bijbel belachelijk gemaakt, zoals het avondmaal. Daar wordt mee gespot in zwarte missen, doordat er bloed gedronken wordt en mensen- of dierenvlees gegeten wordt.
De kruisdood van de Here Jezus wordt ook belachelijk gemaakt door bijv. een omgekeerd kruis, of zelfs doordat mensen op een kruis vastgemaakt worden.
Soms wordt er gezegd dat Jezus ook aanwezig is bij de rituelen en ze goedkeurt.
Doel is het evangelie van Jezus Christus belachelijk te maken en het kwaad te verbreiden op aarde.
Door slachtoffers met deze ideeën te indoctrineren, willen ze hen klaarmaken om mee te werken aan dit doel.

Eén van de dingen die ik steeds weer tegenkom in de verhalen van overlevenden is dat hun eigen wil hen in de sekte ontnomen is. Door alle indoctrinatie en mishandeling wordt de wil van het slachtoffer gebroken, zodat deze niet meer het gevoel heeft een eigen wil te hebben of zelf ergens voor te kunnen kiezen. Ook het geweten wordt uitgeschakeld.

Het slachtoffer moet het gevoel krijgen dat hij of zij uitverkoren is door satan en dat dat iets goeds en fijns is.
Binnen satanische sektes is sprake van een hiërarchie. Er zijn verschillende posities. Maar om op een hogere positie te komen, moet je eerst pijn verduren en martelingen ondergaan. Als je die goed doorstaat, ben je heel bijzonder en kom je hogerop. En dan mag je anderen aandoen wat jou is aangedaan. Dat geeft een gevoel van macht.
Een kind dat een bepaalde mishandeling overleeft, wordt verteld dat dat komt omdat ze bijzonder is voor satan en dat ze er nu bij hoort.

Een kind wordt bijvoorbeeld gedwongen een dier dood te maken doordat de daders haar handen vastpakken en het dier zo doden. Dan wordt tegen het kind gezegd dat zij dat heeft gedaan en dat ze nu ook slecht is, net als de daders. Nu hoort ze erbij.
Als een kind geprogrammeerd wordt om zich minderwaardig te voelen en vervolgens wordt er gezegd dat ze nu bij de sekte hoort en dat ze nergens anders thuishoort dan alleen daar, krijgt het kind een vals gevoel van ‘ergens bij horen’. Elk kind verlangt ernaar om ergens bij te horen en hier spelen daders op in.

Slachtoffers worden geprogrammeerd om te denken dat ze nergens bij horen en ook nooit ergens bij zullen of mogen horen, alleen bij de sekte. Dat is hun thuis. Isolatieprogrammering is er in allerlei vormen. Het slachtoffer moet hoe dan ook geisoleerd blijven voor de sekte.
Slachtoffers worden geprogrammeerd tot geheimhouding doordat ze, als ze vertellen wat ze hebben meegemaakt en gezien zichzelf moeten doden.
Slachtoffers kunnen worden geprogrammeerd om anderen te doden, bijv. anderen die hen helpen los te komen van de sekte.
Slachtoffers kunnen worden geprogrammeerd om goeds te saboteren.
Slachtoffers kunnen worden geprogrammeerd tot het hebben van seks, het aangaan van seksuele contacten ‘op de automatische piloot’.
Slachtoffers wordt angst aangejaagd met dreigementen, dat ze gek zullen worden, of dat niemand hen zal geloven, of dat er iemand die hen lief is, zal sterven als ze gaan praten, of dat mensen waar ze een band mee aangaan, vriendschap mee sluiten, zullen sterven.
Slachtoffers worden geprogrammeerd om zich minderwaardig te voelen, zodat ze graag macht over anderen uitoefenen en deze dingen zijn bruikbaar voor de sekte.
Slachtoffers worden tegelijkertijd daders gemaakt, zodat er geen uitweg meer is en ze ook niet zullen vertellen wat ze hebben meegemaakt, want ze hebben er zelf aan meegedaan.
Kinderen kan zo angst worden aangejaagd voor de politie, dat die hen zal arresteren als ze iets vertellen. Daders laten kinderen geloven dat ze ook daders zijn en dat het gebeurde hun schuld is.
Slachtoffers worden geprogrammeerd om terug te keren tot de sekte als ze volwassen zijn, of taken te vervullen voor de sekte zoals het werven van nieuwe slachtoffers.

Indoctrinatie en programmering gebeurt o.a. door mishandeling, marteling, in het gezicht schijnen met felle lampen terwijl een bepaalde boodschap steeds weer herhaald wordt, toediening van electroshocks, opgesloten worden, onthouden van voedsel en slaap, aanjagen van angst door gedwongen toekijken bij marteling van anderen, gedwongen toekijken bij het doden van `verraders’, toediening van drugs e.d.

Met programmering wordt ook aangestuurd op dissociatie en het ontstaan van DIS. Zo zijn slachtoffers nog bruikbaarder voor de sekte en kunnen ze makkelijker beïnvloed worden doordat daders bepaalde deelpersoonlijkheden (alters) hebben gecreëerd of geprogrammeerd voor bepaalde doelen of taken. Controle van de daders over het slachtoffer wordt zo nog groter, want door de dissociatieve stoornis zijn deze dingen vaak aan het bewustzijn van het slachtoffer onttrokken.

* Klik hier om terug te gaan naar het begin

 

Demonen

Satanisten geloven in de geestelijke wereld van satan en zijn handlangers, de demonen. Demonen kunnen hen macht geven om het doel van satan te bereiken. Daartoe zijn er bepaalde rituelen waarbij ze demonen oproepen om in hen te komen en hen kracht te geven.

Kinderen kunnen hier ook aan onderworpen worden en betrokken worden in rituelen waarbij demonen in hen komen. Zo kunnen slachtoffers bezeten raken van demonen. Dit is voor veel slachtoffers heel reëel.

Klik hier om meer te lezen over het verschil tussen alters en demonen.

 

Christelijke visie

Als christen geloof ik ook in de realiteit van een geestelijke wereld. Ik geloof overlevenden van satanisch ritueel misbruik. Ik geloof ook dat de Here Jezus sterker is dan de satan.
In het satanisme wordt de strijd tussen God en de satan verlaagd tot een strijd op gelijk niveau, die de satan gewonnen zou hebben. Maar de realiteit is anders! God is de Schepper en Hij is de Allerhoogste. De satan is een schepsel dat tegen God in opstand is gekomen, maar de Here Jezus Christus, de Zoon van God, heeft hem verslagen toen Hij stierf aan een kruis en opstond uit de dood. Deze nederlaag is de satan nooit meer te boven gekomen en hij kan het niet verdragen. Daarom probeert hij mensen te misleiden zijn leugens te geloven.

Het is duidelijk dat slachtoffers later grote geestelijke problemen kunnen krijgen door indoctrinatie met satanische ideeën.
Veel overlevenden zijn bang voor de Here Jezus, bang om naar de kerk te gaan. Bang omdat ze zich zo slecht voelen, bang dat ze niet bij God mogen komen.
Verder vertrouwen overlevenden van ritueel misbruik eigenlijk niemand en ze zijn vaak geprogrammeerd om te denken en te voelen dat ze toch nergens bij mogen horen, zeker niet bij een kerk waar mensen in de Here Jezus geloven.
Toch zijn er veel overlevenden van satanisch ritueel misbruik die tot geloof in de Here Jezus komen, juist omdat ze zien dat de macht van Jezus groter is dan die van satan.
Maar dan worden ze ook geconfronteerd met de opdrachten waarmee ze zijn geprogrammeerd. Dan begint de strijd om zich daarvan los te maken.
Een strijd die zeker gewonnen kan worden, met hulp en begeleiding van deskundige mensen en vooral een veilige plek waar overlevenden terecht kunnen om hun verleden te verwerken. Ze hebben mensen nodig die hen geloven en serieus nemen.

Ik wil benadrukken dat God de mens geschapen heeft met een wil. Dit te weten is essentieel belangrijk voor overlevenden. Ze hebben van God een wil gekregen. Door het ritueel misbruik kunnen ze het gevoel hebben dat ze geen wil meer hebben en dat ze niet meer kunnen kiezen om ‘nee’ te zeggen tegen die opdrachten in hun hoofd, maar de waarheid is dat ze hun wil mogen ontdekken en het vermogen om te ‘willen’, om te kiezen, zich (weer of voor het eerst) toe te eigenen . We kunnen overlevenden helpen door hen weer bewust te maken van hun wil en er samen aan te werken die wil weer sterk te maken.

Op de pagina Traumaverwerking zal ik verder ingaan hulpverlening en pastoraat en de verwerking van deze overweldigende traumatische ervaringen.

* Klik hier om terug te gaan naar het begin