Bevrijding

Graag wil ik mijn ‘bevrijdende’ ervaringen met jullie delen.

18 april 2007 is voor mij een belangrijke dag geweest, die in mijn geheugen gegrift staat.

In die periode was ik opgenomen, mijn therapeute kwam me opzoeken voor een gesprek.

Na jaren therapie was er nog niets wezenlijks veranderd, niet in mijn situatie en niet in

mijn denken en voelen.

Voor mijn idee stond ik met mijn rug tegen de muur, ik wilde nog wel vechten, maar wist

niet meer hoe…

Die woensdag gebeurde er een groot wonder!

Het allergrootste wonder wat kan gebeuren in je leven.

Er kwam een klein meisje (alter) bij mijn therapeute, ze was nog nooit eerder geweest en ik

kende haar ook niet. Ze zei dat ze naar de Here Jezus toe wilde, dat wilde ze al heel lang.

Maar ze had het nooit gedaan, omdat er grote mannen waren die haar tegenhielden.

In al haar eenvoud is ze toen naar Hem toegegaan.

Ze zag Hem zitten met allemaal kinderen om Zich heen, Hij

keek helemaal niet boos, maar juist heel lief.

En er zat ook een kindje bij Hem op schoot.

Dat kleintje was helemaal gelukkig, ze had haar grote Vriend gevonden en ze wilde voor altijd

bij Hem blijven.

Toen ik haar verhaal hoorde werd ik jaloers. Ik wilde ook zo kinderlijk kunnen

vertrouwen en niet bang zijn voor Jezus. Na wat aanmoediging van mijn therapeute en na veel

aarzelingen ben ik ook naar Jezus toe gegaan.

Dat was in de eerste instantie toch wel een wilsbeslissing, ook al was het verlangen

naar geborgenheid altijd wel ergens ver weg aanwezig.

Ik begon te bidden en mijn hele leven legde ik voor Jezus neer, mijn pijn, verdriet, angst,

teleurstelling, gemis, echt alles. Op dat moment voelde het alsof er een warme deken om me

heen werd geslagen, ik voelde me overstelpt door Jezus’ liefde. Mijn gevoelens zijn moeilijk

te verwoorden, omdat het veel te groot, te mooi, te bijzonder is.

Ik werd van dood levend.

Er rolden dikke tranen van blijdschap en verwondering over mijn wangen.

Jezus kent ons, Hij weet wat we meegemaakt hebben, Hij draagt ons iedere dag.

En Hij houdt ook van alters, van dat kleine meisje wat naar Hem toe ging, maar ook van

de grote en stoere alters, die denken het wel alleen te kunnen.

Dat was een openbaring voor me. Ik had er nog altijd veel moeite mee

om mijn alters te erkennen en bestaansrecht te geven, maar Jezus wist dat en daarom begon Hij

met dat kleine meisje bij Zich te roepen. Zo machtig mooi! Zo ontroerend ook!

Mijn blijdschap was zo groot, ik wilde de hele wereld vertellen hoe lief Jezus is.

Zelfs de verpleegkundigen op de afdeling zagen dat ik helemaal straalde en ook van medepatiënten

kreeg ik opmerkingen.

In de rust van mijn kamer heb ik genoten van Jezus aanwezigheid, Hij

was Zelf bij mij op bezoek. Ik kon met Hem praten en Hij pakte mijn hand en zei: ‘Wees niet

bang, want ik heb de wereld en al het donker in je leven overwonnen. Ik ben bij je alle dagen

van je leven.’

Natuurlijk zat ik de dag daarna nog steeds in dat ziekenhuis, de week erna ook nog… En niet al

mijn problemen waren ineens opgelost.

Maar ze zijn in een heel ander perspectief komente staan.

Er is nog dagelijks strijd en het donker valt ons nog heel vaak aan. Maar het leven met

Jezus is heerlijk, ik geniet van iedere dag samen met Hem. Hij houdt van ons zoals we zijn, maar

Hij houdt teveel van ons om ons zo te laten (-: Dat vind ik altijd zo’n mooie uitspraak. Iedere dag

is Hij met ons bezig en leren we weer iets nieuws over en van Hem.

Voortaan ga ik op 18 april mijn verjaardag vieren, want dat is de dag dat mijn leven echt begonnen

is! (-:

In de afgelopen periode las ik het boek ‘Bevrijding’ van Karen Kingsbury. Dat boek beschrijft het

levensverhaal van Mary Madison, een vrouw met een afschuwelijke geschiedenis. Ze vertelt

het verhaal aan een vrouw die in één van haar opvanghuizen terecht is gekomen om haar Jezus’

macht en Zijn liefde te laten zien.

De roman laat zien dat er zonder Jezus geen leven mogelijk

is, maar dat je met Hem het leven aankunt, hoe moeilijk dat ook is. Op de achterkant staat:

‘Alleen Zijn liefde kan haar bevrijden…’ Korter en duidelijker kan ik het niet samenvatten.

Een absolute aanrader! Het is wel allemaal heel gedetailleerd beschreven, dus bevat ook veel

triggers. Maar als je iets van Jezus’ liefde wilt zien moet je het boek zeker lezen.

Sinds mijn overgave aan Jezus is mijn leven totaal veranderd. Mijn proces is echt in een

stroomversnelling gekomen.

Soms kan ik zelf nog niet bevatten hoeveel er in korte tijd veranderd is.

Ik voel me sterker, ben minder snel ontmoedigd en uit het veld geslagen, voel me niet meer

depri, heb veel meer en beter contact met alters, ben opener, kan beter accepteren dat ik hulp nodig

heb en heb minder moeite met mensen die lief en aardig voor me zijn.

Je leven aan Jezus geven is een keus waar je nooit spijt van zult krijgen, hooguit kun je denken dat

je die keus al veel eerder had moeten maken. Ik gun jullie allemaal zo’n leven met Jezus en het mooie

is dat Jezus ook zo bij jou leven betrokken wil zijn.

Hij geeft om je, Hij houdt van je, onvoorwaardelijk.

Het is moeilijk om je leven uit handen te geven en anderen te vertrouwen, dat weet ik. Maar Hij is

de Enige Die je vertrouwen nooit zal beschamen!

Tot slot de tekst van een lied dat me heel erg aanspreekt en wat ik heel vaak geluisterd heb na mijn

overgave aan Jezus.

 

Er is geen vriend zo trouw als Jezus,

nee niet één, nee niet één!

Jezus alleen kan ons hart genezen,

Hij alleen, Hij alleen!

 

Refrein:

Nooit is ons zoveel troost gegeven,

zoveel liefde heeft Hij alleen.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus,

nee niet één, nee niet één!

 

Er is geen dag dat Hij niet dichtbij is,

nee niet één, nee niet één!

Geen donkere nacht kan ons van Hem

scheiden,

nee niet één, nee niet één!

 

Jezus kent onze strijd en zorgen,

leidt ons steeds door de dalen heen.

Er is geen dag dat Hij niet dichtbij is,

nee niet één, nee niet één!

 

Nooit is een zondaar vergeefs gekomen,

nee niet één, nee niet één!

Elk die gelooft heeft Hij aangenomen,

Hij alleen, Hij alleen!

 

Opwekking 588

 

Het boek Bevrijding van Karen Kingsbury is uitgegeven door Voorhoeve.

Het ISBN nr. is 9789029718271. Het is een vrij nieuw boek en bij

iedere christelijke en evangelische boekhandel te koop.